Author Archives: Shuhao Cao

上古卷軸·天霜賦

帝臨八方,夷壤四疆,東襲晨風,南藏谷木,西有錐落,北曰天霜。 吾人無名,北國遊惘 … 繼續閱讀

張貼在 詩文胡說 | 發表留言

上古卷軸·天霜長詩

北國天霜,孤鷹雲翔;葬歌謁我,屠龍之槍; 北國雪茫,魂兮為殤;沙場白骨,無還故鄉 … 繼續閱讀

張貼在 詩文胡說 | 發表留言

南湖賦·贈伊人

休假南海之濱,盛筵不再,別而未辭,輾轉南湖之畔,欲書還止,念相會無期,今南湖求學 … 繼續閱讀

張貼在 詩文胡說 | 發表留言

恒星七絕二首

恒星 飛氘映雪紫光寒,宇宙氚流泰坦嵐。 烈焰驚空雲蔽日,星核光舞曳姍姍。 星冢 … 繼續閱讀

張貼在 詩文胡說 | 發表留言

【八股】論格致之於形而上

論文初稿畢,閑來無事,聞言一博客曰“藝術之美,萬物之首,格致之學,器用之實,不可 … 繼續閱讀

張貼在 閑雲野鶴, 詩文胡說 | 1 則迴響

近期詩作

贈友人 其二 別時暮暖錦官城,往日夕寒共孤燈。 不曉何年相再見,祝君奮翼笑鵬程! … 繼續閱讀

張貼在 詩文胡說 | 發表留言

浪客行·其三

(基於浪客行宮本武藏之傳奇故事) 清十郎·一太刀 吉岡獨門劍空靈,一太刀鋒渡燕輕 … 繼續閱讀

張貼在 詩文胡說 | 發表留言