Monthly Archives: 九月 2006

南湖杂记·光影·叁

廣告

張貼在 旅途漫漫 | 5 則迴響

南湖杂记·光影·二

光且明,影则暗,皆不可缺,暗之于明而甚暗,明之于暗而甚明

張貼在 旅途漫漫 | 7 則迴響

南湖杂记·云

吾初学国文,书有志,曰:云映残日似火烧之,故名火烧云;戌时日落可见 然则吾居蜀中 … 繼續閱讀

張貼在 旅途漫漫 | 發表留言

南湖杂记·天

天者,神也;有惑曰:孰神性与神之先者,未可知;乃现象之与本质孰与先者论 吾亦惑之 … 繼續閱讀

張貼在 旅途漫漫 | 1 則迴響