Monthly Archives: 一月 2008

南湖杂记 | 编外 | 谈典录

    翁去兮二月余,吾学业未曾有顿,亦感荷余母操劳,时常心有余愧,尝戚者,省焉 … 繼續閱讀

張貼在 閑雲野鶴 | 4 則迴響